Yksityisnäyttely: Antaa matkan piirtää / solo exhibition: Let The Journey Draw Its Course, Project Room, 1.-17.11.2019

 

Project Roomissa 1.-17.11.2019

Etutila ja musta huone:
Emma Peura: Antaa matkan piirtää

Takatila:
Camilla Mihkelsoo: Elsewhere

Avoinna ti-su 10-18
Lönnrotinkatu 35
00180 Helsinki

 

Antaa matkan piirtää.
Lapissa, Luirojoen yläjuoksulla Sodankylässä, maiseman peittää valtava vesialue. Ennen sen paikalla oli soita ja metsää, kyliä ja koteja. Kun Lokan tekojärvi, allas, kuten paikalliset sitä kutsuvat, rakennettiin vuonna 1967 säätelemään Kemijoen voimalaitosten vesimäärää, saivat ihmiset ja luonto väistyä sen alta. Talot myytiin tai pakkolunastettiin. Puut, pellot, porolaitumet ja muistot jäivät veden alle.

Näyttelyni teokset ovat syntyneet tutkimusmatkoistani Lokkaan. Tutkin taiteen keinoin altaan historiaa ja sen yhteiskunnallisia ja inhimillisiä vaikutuksia. Käsittelen luontosuhdettani, Suomen lähihistoriaa, alkuperäiskansaamme saamelaisia sekä pohdin sitä, mikä on elintasomme todellinen hinta. Uutisia seuratessa näen, miten historia toistaa itseään. Teoksillani haluan omalta osaltani nostaa esiin näitä asioita.

Prosessi, vuoropuhelu minun ja teoksen välillä, on minulle tärkeä. Taide on minulle väline, jolla pyrin ymmärtämään itseäni sekä maailmaa, jossa elän.

Emma Peura (s.1988) viimeistelee kuvataiteen maisterin opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan opetusalueella. Näyttely on toinen osa hänen kuvataiteen maisterin opinnäytettä. Ensimmäinen nähtiin Kuvan Keväässä 2019.

 

In English:

Let The Journey Draw Its Course.
In Lapland, at the upstream of the Luiro River in Sodankylä, the scenery is dominated by a massive body of water. In its place, there used to be forest and bogs, villages and homes. When the Lokka Reservoir, or the “pool”, as the locals call it, was built in 1967 to regulate the volume of water in the Kemijoki power plants, both people and nature had to make room for it. The houses were sold or expropriated. The trees, fields, reindeer pastures and memories became submerged in water.

The exhibition will show works that have been inspired by my expeditions to Lokka. I investigate the history of the reservoir and its societal and human consequences by means of art. I examine my own relationship to nature, recent history of Finland, our native population, the Sámi people, and contemplate the true cost of our standard of living. When I watch the news, I see history repeat itself. For my part, I wish to draw attention to these things through my work.

The process, the interaction between the work and myself, is important to me. I regard art as a medium which I use to make sense of both myself and the world in which I live.

Emma Peura is completing her master’s degree in printmaking at the University of Arts’ Academy of Fine Arts. This exhibition is the second part of her MfA thesis work. The first part was shown at Kuvan Kevät 2019.