Jurytetty näyttely: Pohjoinen rakkaus, Suomen Pohjoismainen Taideliitto, Taidelaitos Haihatus, Joutsa

Osallistun loppukesästä Suomen Pohjoismaisen Taideliiton jurytettyyn ryhmänäyttelyyn. Näyttely on esillä 10.8.-22.9.2013 Taidelaitos Haihatuksessa Joutsassa.

Lainaus Haihatuksen nettisivuilta:

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton näyttely Haihatuksessa 10.8.-22.9.2013

Suomen Pohjoismainen Taideliitto jatkaa 2013 jurytettyjen näyttelyiden sarjaansa. Tällä kertaa teemana on “Pohjoinen rakkaus”.

Näyttelyn teemaa on tarkoitus tulkita väljästi viitekehyksenä, jonka puitteissa pohjoisuutta voi käsitellä monin eri tavoin.. Jokaisella maalla ja kulttuurilla on oma pohjoisensa. Suomalaisten maantieteellistä pohjoisuutta leimaa vahvasti arktinen luonnonympäristö ja ilmasto, mutta pohjoisuus voi olla myös muuta: asenne, mielentila tai tunne. “Pohjoinen” voi toimia metaforana tai symbolina monenlaisille asioille. Näiden kysymysten jäsentäminen ja käsitteleminen on näyttelymme tarkoituksena.

 

I am happy to announce that I was accepted to take part in a group exhibition called “Pohjoinen rakkaus” (rough translation: “Northern Love”). It was juried by the Nordic Art Association in Finland. The exhibition will be held at art center Haihatus in Joutsa, Central Finland from 8th of August until 22nd of September.