Graphica Creativa 2019 – Hereafter: 15. kansainvälinen grafiikkatriennaali 27.9.–1.12.2019 Jyväskylän taidemuseossa

Graphica Creativa 2019 – Hereafter -näyttelyyn on kutsuttu taideyliopistot kolmesta maanosasta; Helsingistä, Oslosta, Tokiosta sekä Edmontonista, Kanadasta. Pääosassa ovat taidegrafiikan opiskelijat, jotka tuottavat näyttelyyn omat projektinsa heille itselleen tärkeistä teemoista. Opiskelijatöiden lisäksi esillä on professorien ja opettajien teoksia.

Kuvataideakatemian opiskelijat Linda Ciesielski, Maria Erikson, Aura Kotkavirta, Annele Lahti, Emma Peura ja Emilia Tanner, sekä opettajat Ari Pelkonen, Tatu Tuominen, Laura Vainikka ja Annu Vertanen ovat mukana näyttelyssä.

Näyttelyn teemaan ja teoksiin voi tutustua myös verkossa. Graphica Creativan verkkonäyttely avautuu 4.10.2019 osoitteessa graphicacreativa.fi.

Graphica Creativa on pohjoismaiden vanhin ja ainoa säännöllisesti järjestettävä kansainvälinen grafiikkanäyttely Suomessa. Kolmen vuoden välein toistuvaa Graphica Creativaa on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1975 lähtien.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

IN A STATE OF FLUX: WHAT NOW? WHERE ARE WE?
Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijat

Epävarmuus ja epävakaus on haastava lähtökohta. Kokonaisuuden In a State of Flux: What now? Where are we? teemana on ollut maailman tila. Se on toiminut lähtökohtana resursseja, materiaaleja, jätettä, ilmastomuutosta ja luonnon rakenteita käsittelevälle pohdiskelulle. Näemme kollektiivisen teoksemme dynaamisena ja kytkeytyneenä kokonaisuutena, jonka koossapitävänä voimana ovat viittaukset maapalloon ja sen sivutuotteisiin. Tutkimme muutosta ja olemme osa sitä niin yksilöinä kuin taiteilijoina.

Pohdimme taidegrafiikan kehityssuuntia ja omaa toimijuuttamme maailman todellisuuden jäljentäjinä. Teoksemme perustuvat paljolti näkemiseen, havaintoon ja materiaaleihin. Emilia Tannerin laserleikatut teokset tutkivat taiteen tekemistä valon ja näkemisen kautta lasersäteistä tietokonenäyttöihin, digitaalisiin laitteisiin ja katsovaan ihmissilmään. Hänen teoksensa muistuttavat meitä niistä lukuisista muunnoksista ja prosesseista, jotka kuva käy läpi ennen kuin se saavuttaa katsojan silmän. Linda Ciesielski tarkastelee jään muutoksia veneen ikkunasta. Itämerellä olevat kuviot nostavat esiin kysymyksiä epävarmuudesta ja havainnosta: jää maana, maa vedeksi muuttuvana. Ciesielski pohtii miten voisimme ymmärtää luontoa nopean muutoksen keskellä ja nähdä paikalliset ilmiöt osana jaettua globaalia kokemusta. Koiria metsässä ulkoiluttaessaan Aura Kotkavirta löytää yllättäen kevään valossa kylpevän korkean mäen, joka on mustan hiekan, outojen pensaiden ja purppuran peittämä. Koirat ihmettelevät, mikseivät ne saa juoda vettä läheisistä lätäköistä. Kotkavirta kuuntelee metsän täyttävää lintujen liverrystä ja oivaltaa miten romanttisen epätodellinen paikka on: kokonainen vuori väärään paikkaan joutunutta kaupungin lunta, sulamassa.

Emma Peura ja Maria Erikson ajattelevat käsillään ympärillään olevia materiaaleja: vettä ja paperia. Pidellessään paperipinoa, jonka arkit hän on tehnyt kuituhampusta ja puuvillasta, Emma Peura huomaa pohtivansa makeaa vettä, sen runsautta Suomessa – mikä etuoikeus – ja makean veden vähyyttä maailmassa. Emmalle grafiikan tekeminen antaa aikaa ajatella käsillä: materiaalien kanssa työskennellessä hän oivaltaa asioita omasta elämästään ja maailmasta. Maria Erikson tutkii töissään vettä ja käsintehtyä paperia materiaalisuuden ja ajan näkökulmasta. Hän haluaa määritellä uusiksi grafiikan subjektin ja objektin tutkimalla materiaalin muuntumista kontaktin ja kulumisen kautta, taiteen tekemisen prosessia sekä materiaalin itsensä katoavaisuutta. Eräs materiaali, joka ei katoa luonnossa, on muovi. Annele Lahti pohtii teoksissaan muovin runsautta ja säilyvyyttä ihmisen elämässä ja ympäristössä: se on kätevä, joustava materiaali, jonka hinta maapallolle kuitenkin on korkea. Annele kyseenalaistaa sen, miten jätteitä käsitellään, ja pohtii samalla omassa taiteen tekemisessään syntyvää jätettä pyrkien toimimaan mahdollisimman ekologisesti.

Olemme jatkuvassa muutoksen tilassa. Yksilöinä me pohdimme muutosta sekä havainnon tasolla että laajemmin: miten ymmärtää ongelmia, jotka ovat yksilötason yläpuolella ja silti lähtöisin yksilöiden valinnoista ja niiden vaikutusten kasaantumisesta? Esittääkö taiteilija näitä ongelmia työssään, pyrkiikö hän opettamaan itseään ja muita taiteen tekemisen ja esittämisen kautta, vai yrittääkö hän vaikuttaa niihin suoraan oman elämänsä valintojen kautta? Grafiikassa on kyse toisintamisesta, esittämisestä ja resursseista. Olemme osa muutosta, me tarkkailemme sitä ja pyrimme esittämään sen uusista näkökulmista.

Linda Ciesielski, Maria Erikson, Annele Lahti, Aura Kotkavirta, Emma Peura, Emilia Tanner

 

IN A STATE OF FLUX: WHAT NOW? WHERE ARE WE?
The University of the Arts Helsinki Students

Uncertainty and instability, as a starting point, is a challenging position to be in. The state of the world mirrors the theme Flux: What now? Where are we? and has been a departure point for thinking about resources, materials, waste, climate change, and the structures of the natural world. As a group, we see our collective works as dynamic and interacting with one another, bound by references of earth and its byproducts. As individuals and as artists, we investigate change and are involved in it.

We consider directions in printmaking and our agency in the reproduction of the world’s realities. In the process of making our individual works, much is based on sight, observation, and materials. Emilia Tanner’s laser cut works explore the creation of art through light and sight: from light generated by a laser, to computer screens and digital devices, and the human eye while viewing. She reminds us of the many transformations and processes imagery undergoes before it reaches the viewer’s eyes. Through a window of a boat, Linda Ciesielski, observes the ice changing. A sea of patterns in the Baltic opens up questions of uncertainty and perception: ice as land, and land turning into water. She wonders how to comprehend nature during times of rapid change, and see local phenomena as a shared global experience. While walking her dogs in the forest, Aura Kotkavirta discovers an unexpectedly large hill illuminated by spring light, but covered in black sand, strange bushes, and a sheen of purple. Her dogs wonder why they cannot drink the water from the nearby puddles. She listens to the birds filling the forest with song, struck by the romantic surrealness of this foreign site: a mountain of displaced urban snow, melting.

Emma Peura and Maria Erikson think with their hands and about materials that surround them: water and paper. Emma Peura holds a stack of paper she made from hemp and cotton, and is drawn into thoughts of freshwater, both of Finland’s abundance – a privilege – and of the world’s limited supply. To Emma, the printmaking process gives her time to think with her hands. By interacting with materials, she gains insights on her life and the world around her. In Maria Erikson’s work, she explores water and handmade paper in the context of materiality and time. Seeking to reconsider the subject and object in printmaking, she explores transformations of material through wear and contact, the process of art-making, and the ephemeral nature of material itself. One material that is not ephemeral in nature is plastic. Annele Lahti thinks about the abundance and persistence of plastic in our lives and the environment: a convenient, flexible material with high-costs for the planet. Annele questions how waste is handled, and thinks about her own contributions of making waste in the process of making art, seeking to work as ecologically as possible.

Together, we are in flux. We find ourselves as individuals considering transformation and change at an observed level and at a larger one: how to comprehend issues at scales beyond the individual, but rooted in individual choices and cumulative impacts? Does the artist represent these issues, educate themselves and others through doing and showing, or deal with them directly through their own life-practice? Printmaking is about reproduction, representation and resources. We are participating in change, observing it, and seeking to bring new perspectives to it.

Linda Ciesielski, Maria Erikson, Annele Lahti, Aura Kotkavirta, Emma Peura, Emilia Tanner