2017

Videoinstallaatio, sekatekniikka / Video installation, mixed media

Näyttelystä SYSTEEMIT IV, Vapaan Taiteen Tila, Helsinki 20.–24.8.2017
From the exhibition SYSTEMS IV, Space for Free Arts, Helsinki 20.–24.8.2017