2017

kollagrafia, ääni / collagraphy, sound

116 x 194 cm

Näyttelystä Suomi 100: Kriittinen kartta, Exhibition Laboratory, Helsinki 24.11.–14.12.2017
From the exhibition Suomi 100: Critical Map, Exhibition Laboratory, Helsinki 24.11.–14.12.2017